Tro, håb og kærlighed

Der var plads til refleksion og stof til eftertanke, da Domkirken fredag aften åbnede sine døre og bød publikum ind i varmen. Aftenen bød på koncert ved Skt. Clemens Drengekor og tre tankevækkende forelæsninger, der hver handlede om en af de tre teologiske dyder: tro, håb og kærlighed.

Deltagerne fandt deres pladser til lyden af orgelmusik, og da klokken nærmede sig syv, var det store kirkerum næsten proppet med mennesker.

Første del af arrangementet bestod af koncert ved Skt. Clemens Drengekor. Ledsaget af kirkens orgel fik de betagende stemmer fra korets mænd og drenge freden til at sænke sig, og publikum kunne roligt læne sig tilbage og nyde musikken. Ved orgelet sad organist David Peter Schmidt og koret blev dirigeret af Carsten Seyer-Hansen.

Mellem himmel og jord

Efter fem smukke musikstykker var det nu tid til en anden form fordybelse. Det stod til lektor i religionsvidenskab, Marie Vejrup, at behandle dyden tro.

Ifølge Vejrup er der kun to tidspunkter, hvor danskerne bliver spurgt direkte, om de tror på Gud; det sker ved døbefonten, og det sker, når Gallup ringer rundt og stiller spørgsmål til analyser. På interessant vis talte Vejrup således om danskernes forhold til tro og om vores indforståede regler omkring hvor og hvornår, man må tro. Hun fremlagde blandt andet, at der eksisterer en dansk tendens, hvor tro er accepteret, så længe man holder den for sig selv.

Der var plads til at reflektere over det sagte, da koret efter hver forelæsning bragte et stykke musik. Da Vejrup havde endt sin tale om tro, var det den danske folkemelodi Jeg gik mig ud en sommerdag, der gav klang igennem rummet.

Drømmen om en bedre verden

Turen kom nu til lektor i historie, Bertel Nygaard, der havde til opgave at tale om håb. Her blev det gjort klart, at håbet driver mennesket frem, men at håbet også grobund i en mørkere side – manglen.  

Med en reference til Martin Luther Kings berømte I have a dream-tale skelnede Nygaard mellem to former for håb. Der er dét, som vi kan håbe at opnå i denne verden – ’Jeg håber, at AGF tager tre point mod Viborg’. Og så er der dét håb, som overskrider den verden, vi befinder os i – ’Jeg håber på fred på jord’. Den slags håb, er kun opnåelig, hvis vi ændrer menneskets adfærd radikalt. Nygaard gjorde publikum opmærksom på, at én mands håb, kan være en anden mands frygt. Derfor bør vi lære at have en gensidig respekt for andres anderledes håb.

Publikum havde således meget at tænke over, da der efter de to første forelæsninger var indlagt en pause, hvor man kunne forsyne sig med kaffe, te og kage. Her snakkede deltagerne livligt om de talte ord, mens de beundrede domkirkens gotiske hvælvinger og mægtige kalkmalerier.

I domkirkens agterstævn havde deltagerne også mulighed for at opleve fotoudstillingen I begyndelsen var lyset, hvor 25 fotografier var blevet sat sammen med forskellige bibelcitater. Her var der således også anledning til at få tankerne på gled.

Lidenskab og næstekærlighed

- Af tro, håb og kærlighed, er kærlighed størst, citerede filosof og prodekan Marie Pahuus efter Paulus’ første brev til korintherne.

I sit perspektiv på kærlighed skelnede Pahuus mellem to former: Eros, som er den kropslige lidenskab og længsel, og Agape, som er den harmoniske kærlighed, som vi blandt andet kender det fra næstekærligheden og det forhold, der eksisterer mellem forælder og barn. Med inspiration fra Platons dialog Faidros forklarede Pahuus, hvordan et livslangt forhold mellem to mennesker kan indeholde begge former.

Til de mange ægtepar, der sad blandt publikum, blev der desuden givet et godt råd til at bevare kærligheden: Det er vigtigt at have håb for den andens fremtid og muligheder. Ligegyldighed er nemlig kærlighedens modsætning.

Afslutningsvist fulgte et sidste musikstykke, hvorefter publikum forlod Domkirken med stof til eftertanke, men også ny indsigt i dyderne tro, håb og kærlighed.

Af Cecilie Martensen Rasmussen