Samtalefabrikken: Dannelse på menuen

Hvad er dannelse, og er dannede mennesker bedre mennesker? Det var nogle af de spørgsmål, som stod på Samtalefabrikkens menu fredag aften.

Tre aftener var caféen, Lynfabrikken omdannet til en Samtalefabrik, der bød på en treretters åndelig menu med samtale til hovedret. Denne aften var teamet dannelse, og forretten bestod af filosofiske perspektiver serveret af professor i filosofi, Lars-Henrik Schmidt og aftenens vært, filosof Anders Fogh Jensen.

Dannelse er noget ekstra
– Dannelse hører til en af de ting, som de færreste vil være foruden.

Sådan indledte Lars-Henrik Schmidt sit foredrag, hvor han gav et historisk perspektiv på dannelse. Et fænomen, der har en lang teoretisk historie, og som var særligt fremherskende i store dele af 1800-tallets filosofi. Og et fænomen, som er ekstremt svært at definere. For det er hverken klogskab eller uddannelse men noget mere, noget ekstra.

Samtidig er dannelse, ifølge Lars-Henrik Schmidt, noget helt jordnært og praktisk. Noget, som vi anvender hver eneste dag. For det er kort sagt den polering, som er nødvendig for at mennesker kan leve sammen.

Den udannede kyklop
– Hvorfor man skal være dannet? Det korte svar er, at ellers er man en kyklop. Man har tunnelsyn, når man ikke er dannet, lød det fra Anders Fogh Jensen, der også bragte  forholdet mellem viden og dannelse op: Skal man vide noget for at være dannet?

Ja, mente Anders Fogh Jensen:

– Hvis man skal tale lidt metaforisk om det, så er dannelse at have stedsans uden, at man har været alle steder.  At man har en form for orientering i verden og nogle kroge at hænge ny viden op på.

Samtale til hovedret
Næste ret på aftenens menu var samtale. Nu skulle de 70 publikummer ikke længere være publikum, men tale med hinanden.

Anders Fogh Jensen opfodrede til, at deltagerne kastede sig ud i samtaler med nogen, de endnu ikke kendte. En opfordring, som mange – på dannet vis – tog til sig til sig. Flere havde endda været modige nok til at møde op alene.

En samtalemenu med fem spørgsmål blev delt ud og satte skub i samtaler om personlige tanker om og erfaringer med dannelse. Mens regnen ruskede udenfor, levede samtalefabrikken de næste 40 minutter til fulde op til sit navn.

Og netop muligheden for selv at være aktiv og  tale med forskellige mennesker om et emne som dannelse er nærmest magisk, mente en af aftenens deltagere, gymnasielærer, Charlotte Bork Høvsgaard:

– Kombinationen af fagfolkenes input og den almene samtale er fantastisk.

Opera til dessert
Efter hovedretten var deltagerne tydeligvis ikke mætte. Tværtimod havde samtalerne vakt en masse spørgsmål, som der efterfølgende var chance for at stille til Lars-Henrik Schmidt og Anders Fogh Jensen.

Noget tydede på at dannelsesbegrebet med sin uhåndgribelighed gav deltagerne flere spørgsmål med videre, end de kom med. Dem kunne de så reflektere videre over, mens operasangerinde, Christina Dahl, i stearinlysenes skær, leverede små operabidder til dessert.

 

Af Charlotte Andresen - en af festivalens frivillige reportere