Dannelse i Stakladen

Professor MSO Niels Ole Finnemann fra Aarhus Universitet og forstander Thue Kjærhus fra Rønshoved Højskole diskuterede tirsdag eftermiddag datidens dannelsesidealers relevans i dag. De to debattører fik hver 15 minutters indledende monolog af værten Carsten Ortmann, så publikum kunne danne sig et overblik over kløftens størrelse og karakter.

Højskoleforstanderen påkaldte sig Wilhelm von Humboldts dannelsesprojekt og argumenterede for genindføringen af et almentdannende filosofikum på gymnasieskolerne i en personlig og politisk tone.

- Opgaven er ikke at uddanne den enkelte til noget bestemt, men at igangsætte en dannelsesproces, hvor individet formes til et holistisk menneske. Dannelse skal tjene et indre anliggende, og der er derfor ikke tale om et nytteprojekt.

Hvis ikke mennesker besidder et holistisk verdensbillede, så vil deres intelligens virke til det skadelige under en indbildt tro at gøre det gode, mente han. Og flere danske politikere blev derefter nævnt som eksempler på at mangle det grundlæggende, nødvendige overblik.

Lidt om meget eller omvendt
Omend en flammende uenighed mellem de to ikke på noget tidspunkt var direkte at spore, så lagde Niels Ole Finnemann mere vægt på nutidens tiltagende omfang af videnskompleksitet i sit oplæg, og han ville gøre publikum opmærksom på, at tingene ikke er helt så lige til.

- I den klassiske tænkning havde vi en forestilling om, at vi kunne have fuldstændig viden, vi kunne overskue verden. Den forestillingsform tror jeg, vi er nødt til at tage afsked med. Det er ikke bare min personlige overbevisning, men en konsekvens af den eksponentielt voksende vidensproduktion, sagde Niels Ole Finnemann indledende.

Professoren fortsatte med at vanskeliggøre diskussionen ved at tilsætte den faktor, at verden i dag opererer med helt andre kommunikations- og dannelsesmidler såsom facebook og computerspil. Vi kan endnu ikke helt overskue konsekvenserne af disse og derfor heller ikke afgøre, om bøger kategorisk er bedre dannelsesmidler end computerspil, og på hvilken måde de i så fald skulle være det, mente han.

Dannelse i en digitaliseret verden
- Men det er ikke sådan, at vi ikke kan skabe rum for dannelse, fordi vi har fået denne digitale revolution, sagde Thue Kjærhus.

Og dette satte modparten sig ikke lodret op imod, men accentuerede dannelsesmediernes historiske omskiftelighed, der har udviklet sig i grove træk fra bøger over film til computerspil.

På den måde kunne de to debattører derfor mødes til diskussion i det selvfølgelige udgangspunkt om, at dannelse er godt, men at balancegangen mellem dannelse og specialviden tilsat vindpust fra den digitale revolution er en vanskelig opgave. Debatten fortsatte med at behandle, hvad dannelse i grunden er, og hvordan man tilegner sig den i en fortsat digitaliserende verden. 

Af Anders Nicolás Skeel fra festivalens reporterhold.